Sarkadi Zsolt és Szabados Pál

NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK

Sarkadi Zsolt hivatalos honlapja

Az új évezred a megértés kora lesz! Az egyre rohamosabban fejlődő tudomány és technika egyre magasabb szintű megértést követel a jövő tudósaitól, mérnökeitől, szakembereitől. Ezt viszont csak a mainál sokkal magasabb színvonalú oktatással lehet elérni, amely tömegével képzi a kitűnő, vagy még annál is jobb tanulókat.

A szülők ma már nem tudnak mindenben elég jól segíteni a gyerekeiknek. A tankönyvek tele vannak nehéz tananyagokkal, bonyolult szakkifejezésekkel, amelyeket egy átlagember nem ismerhet. A tanulóknak, gyerekeknek viszont ennek ellenére meg kell tanulnia ezeket a nehéz tananyagokat!

De hogyan boldogulhatnak, ha a tanár magyarázata nem volt elég érthető, a könyvben pedig annyi idegen szó van, hogy még a szülők sem értik!?

Gondolj csak bele: ha nem ért néhány szakkifejezést, szót egy mondatban, akkor azt a bekezdést sem fogja érteni. Ha nem érti a mondatokat, bekezdéseket, akkor az egész leckét sem fogja érteni. És ha nem érti a leckéket, a tananyagot, akkor azt a tantárgyat nem fogja szeretni, azt a tudományt nem fogja alkalmazni.

Márpedig a könyvekben hemzsegnek az idegen, érthetetlen szavak. Így ha a tanulónak még sikerül is kettesekkel-hármasokkal átvergődnie az iskolán, sosem fogja jól alkalmazni, amit a munkájához tudnia kéne!

Te szívesen közlekednél azon a hídon, amelyet egy kettesre vizsgázó mérnök tervezett?

Te befeküdnél egy olyan orvos kése alá, aki csak puskázással jutott át a vizsgán?

Sarkadi Zsolt és Szabados Pál: NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK

Ennél sokkal többet követel tőlünk a mai kor: TELJES MEGÉRTÉST!

Ez viszont a szavaknál kezdődik! Az egyes szavak teljes megértésénél...

Számtalan tudományos felmérés bizonyította, hogy aki szótárt használ a tanulás során, az sokkal jobb jegyeket kap, sokkal eredményesebb tanuló.
És természetesen sokkal többre viszi az életben is!

Egy egyszerű, könnyen érthető szótár nélkülözhetetlen a tanuláshoz!

Ezt készítjük mi! Ez a NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK.

Ez egy sokkötetes, hatalmas könyvsorozat lesz.

A szótárírás legfejlettebb technikáját alkalmazzuk minden szócikkben. A legsikeresebb tanulási technológia igényeit kielégítve minden szempontból az olvasóhoz, tanulóhoz igazodtunk, ezért nagyon könnyű megérteni, használni a szócikkeket.

- Minden szó elején van színes ábra, kép, ami nagyon megkönnyíti az olvasó dolgát.

- A szócikken belül az egyes jelentéseket, szófajokat eltérő háttérszínek különítik el nagyon szemléletes módon, ami sokat segít a keresett jelentés megtalálásában.

- A meghatározások elején vastag betűkkel kiemelten látható annak a jelentésnek a lényege egyszerű, könnyen érthető formában, két-három szóval körülírva.

Sarkadi Zsolt és Szabados Pál: NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK

- A meghatározások célja a megértés: pontosan körülírt fogalmak, amik nem csupán egy-két rokon értelmű szóból állnak, hanem teljes körülírásból.

- A szabatos meghatározások precízek, alaposak – nincsenek bennük általánosítások, homályos utalások, önmagukkal meghatározott címszavak.

- A meghatározásokban nincsenek rövidítések, fura jelek, amik gyakran tették nehézzé a régebbi szótárak használatát. Teljesen mellőzzük az elavult nyomdai szempontokat.

- Az olvasó számára érthetők az okozati összefüggések is, mert a meghatározások nem csak a formát adják meg, hanem azt is leírják, mit csinál, okoz az adott dolog, mi a szerepe, felhasználása, vagy elvi szinten leírva hogyan lehet létrehozni.

- A meghatározások része legalább két-két szemléletes példamondat, amelyek segítenek értelmezni a leírt fogalmat.

Pofonegyszerű a tanulóknak kicsiktől nagyokig, és ezzel sokkal könnyebb a dolga a szülőknek, akik segíteni próbálnak az iskolás gyerekeiknek.

A Nagyszótár tanulóknak eljuttat a megértésig!

Sarkadi Zsolt és Szabados Pál: NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK

A 0. kötetben azok a gyakran használt szavak, nyelvtani szerepű rövid szavak, toldalékok meghatározásai találhatók, amelyeket nap mint nap használunk, mégsem érti őket mindenki helyesen. Sőt: még nagyhírű nyelvész elődeink sem tudták minden jelentésüket világosan meghatározni! Valójában még össze sem gyűjtötték ezek mindegyikét:

- több mint 80 igekötő

- több mint 80 névutó

- több mint 200 kötőszó

- több mint 500 névmás

- több mint 1000 határozószó

- minden magyar névelő, képző, jel és rag

- minden kötőhang és betű

- minden írásjel összes jelentése

- közel 2000 címszó meghatározásaiban...

Tudtad, hogy ennyire sok létezik ezekből a magyar nyelvben? Érdemes jól érteni mindegyiket!

Sarkadi Zsolt és Szabados Pál: NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK

Az 1. kötetben az A-Á-B kezdetű szavak találhatók. Minőségben, kivitelben azonos a 0. kötettel, de ez egy teljes értelmező szótár-sorozat első kötete. Ezt még további 7 kötet fogja rövidesen követni.

- Minden egyes meghatározás a szerzők szellemi tulajdonát képező „ideális meghatározás” elvei alapján készült a lehető legkönnyebbben érthető megfogalmazással.

- Minden meghatározáshoz legalább két egyszerű példa tartozik, amelyek mutatják a szó használatát abban az értelemben.

- A meghatározásokban nem szerepelnek nehezen érthető szavak, szakkifejezések, rövidítések.

Bátran állíthatjuk, hogy a világ semelyik nyelvén nem létezett még ennyire jól érthető, ilyen magas színvonalú szótár!

A 0-s kötet (Gyakran használt szavak) A/4 méretű, 390 oldalas, kemény borítós.

Az 1-es kötet (A-B) A/4 méretű, 400 oldalas, kemény borítós.