Sarkadi Zsolt

MAGYAR NYELVI KÖNYVEK

Sarkadi Zsolt hivatalos honlapja

Sarkadi Zsolt és Szabados Pál:
NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK

A régiek úgy vélték, a diófát nem magának ülteti az ember, hanem az unokáinak. Mire a fa termőre fordul, már az unokák fogják enni a termését.

A szótárt sem megunknak írjuk, hanem a következő nemzedékeknek. Ők fognak vele jobban tanulni, később pedig ők fognak ezáltal jobb életet élni.

A „Nagyszótár tanulóknak” egy színes, több kötetes, teljes magyar értelmező szótársorozat, amit a gyerekek is értenek. Fontos célja a nyelvünk megőrzése.

A nyelv és annak belső logikája, amelyet egy nép évezredek során alakít ki, jellemző arra a nemzetre, sőt annak minden egyes tagjára - befolyásolva a gondolkodását.

Mi a szavak, jelentések, meghatározások egyszerű, közérthető megadásával tesszük lehetővé a fogalmi megértést, a hatékony, eredményes tanulást és alkalmazást. Célunk az iskolások tanulásának segítése felső tagozattól főiskoláig, vagy akár még tovább... De még ennél is többet akarunk elérni: az olvasóink kompetenciaszintjét növelve kívánjuk gondozni, sőt felvirágoztatni a magyar kultúrát.

A 0-s kötet: „Gyakran használt szavak” a legnehezebb, sokjelentésű szavainkat tartalmazza utolérhetetlen egyszerűséggel és érthetőséggel megfogalmazva.

Az 1-es kötet a hétkötetesre tervezett sorozat első kötete: az ábécé „A-B” kezdetű szavait tartalmazza.

A 2-es kötet az ábécé „C-F” kezdetű szavait tartalmazza.

A 3-as kötet az ábécé „G-K” kezdetű szavait tartalmazza.

Rövidesen jön a következő is...

Itt nézheted meg részletesebben!

Sarkadi Zsolt és Szabados Pál: NAGYSZÓTÁR TANULÓKNAK

Sarkadi Zsolt:
MEGTALÁLT EREDETEK

- Julianus barát gyalogszerrel vándorolva felkutatta az őshazában maradt rokonokat, ma mégis máshol keressük a nyelvi rokonságokat...

- Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit szótárt írt és megmutatta szavaik hasonlóságát a magyar szavakkal - munkáit mégsem használják...

- Nagy János életét áldozta Etelköz nyelveinek vizsgálata során, munkáit mégis betiltották, megsemmisítették, agyonhallgatták...

- Czuczor Gergely várfogságban, nehéz vasban írta a magyar nyelv első nagyszótárát, benne a magyar szavak idegen rokonaival, adatait ma mégsem használják...

- Bálint Gábor élete java részét Ázsiában töltötte kutatással és harminc nyelven megtanult, szótárait mégis hiába keresed a könyvtárak polcain, talán még a nevét sem hallottad...

Rajtuk kívül sokan mások kínálták aranytálcán a megtalált adatokat, ezek valahogy mégsem jutnak el a köztudatba!

Minden általános magyar szónak megvan az eredete, korábbi jelentése. Egyszerűen végigkövethető, hogyan alakult, változott, elődje mit jelentett az ősi nagy kultúrák nyelveiben.

Ez az első magyar etimológiai szótár, amely könnyen érthető formában, elfogulatlanul adja közre azokat a nyelvi kincseket, amelyeket eddig elhallgattak előled!

Ezt neked is látni kell!

Sarkadi Zsolt: MEGTALÁLT EREDETEK

Sarkadi Zsolt:
SZÓRÓL SZÓRA
a magyar nyelv alapvető meghatározásai

Ez a szótár új, más. Nem mindenben követi a régi, bonyolult nyelvészeti elgondolásokat, de nem is ez a célja.

A cél az, hogy képes légy könnyedén alkalmazni a nyelvet, megértsd mások írását, beszédét, emellett könnyen és érthetően ki is tudd fejezni magadat.

Egy szótár legyen egyszerű és legyen világos a megfogalmazása, ne kelljen nyelvtant ismerni a használatához, ne legyenek benne rövidítések és szokatlan jelek, viszont adjon meg sok példát, legyen benne rengeteg illusztráció, a jelentések apró árnyalatait is világosan mutassa meg. Legyen teljes, és főként: legyen nagyon pontos - ezek voltak a szempontjaim az elkészítése során.

Érdemes részletesebben belenézni!

Sarkadi Zsolt: SZÓRÓL SZÓRA

Sarkadi Zsolt:
EGYSZERŰ NYELVTAN

Mondok valami meglepőt: a nyelvtan egyszerű!

Első hallásra talán nehéz egyetérteni ezzel a gondolattal, de mire elolvasod ezt a könyvet, te is tudni fogod mindazt, amit mindenkinek érdemes tudni a magyar nyelvtanról.

A munka nehezét már elvégezték szüleink, akik megtanítottak az anyanyelvünkre. Már tudsz magyarul, mindennap használod a magyar nyelvet, tehát a nyelvtant is, csak egy kevés rendszerezésre van szükség az ismereteid terén.

Az iskolákban oktatott bonyolult nyelvtani rendszernél sokkal egyszerűbb, érthetőbb, gyakorlatiasabb ez a könyv. A mindennapi nyelvhasználat összefüggéseit írja le.

Az olvasás, tanulás nehézségei gyakran azzal kezdődnek, hogy a gyerek nem érti, miért pont úgy áll össze az a mondat.

Lehet éveken át erőlködni, töprengeni, várni, hogy egyszer majdcsak rájön magától. Valójában azonban sokkal gyorsabb megoldás egy-két nap alatt végigolvasni vele ezt a könyvet, és megszabadulni a hagyományos nyelvtanoktatás minden zűrzavarától.

Itt a válasz sok-sok korábbi kérdésre...

Sarkadi Zsolt: EGYSZERŰ NYELVTAN